Welkom op onze webpagina

Hier kunt U alle informatie terug vinden over:

  • Activiteitenkalender 2018
  • Collecterooster 2018

Nieuws:

Op 13 maart 2018 heeft het huidig zittend bestuur naar haar leden & Burgemeester en Wethouders bekend gemaakt om te stoppen met haar activiteiten, dat wil zeggen dat het bestuur geheel is afgetreden per onmiddellijke ingang. E.e.a. is toegelicht in brieven die verstuurd zijn geworden op 13 maart en 14 maart 2018.

De volgende ledenvergadering zal gehouden worden op:

Datum: 13 november 2018

Tijdstip: 20:00

Locatie: nog nader te bepalen

 

Laatste keer bijgewerkt op: 14 maart 2018