Welkom op onze webpagina

Nieuws:

Op dit moment is de verenigingsraad in gesprek met de Gemeente Simpelveld hoe er vorm gegeven kan worden met (nieuw) bestuur aan een nauwgezette samenwerking. Helaas is er voor dit jaar (2020) nog steeds geen activiteitenkalender en collecterooster opgesteld. Vooralsnog dienen activiteiten en / of collectes direct doorgegeven te worden aan de Gemeente Simpelveld.

Laatste keer bijgewerkt op: 29 maart 2020